Transaksjonsforsikringer

En transaksjonsrettet forsikring (W&I / Reps & Warranties insurance) er en forsikringsdekning som erstatter brudd på selgers garantier under en avtale som angår kjøp/salg av en virksomhet.

Forsikringsdekningen kan benyttes for å fjerne avtalehindre mellom de forhandlende parter, fjerne behovet for escrow samt samle og sikre rettslige og kommersielle forhold som potensielt kan hindre gjennomføringen av transaksjonen.

Teamet i Optra Risk har lang og bred erfaring med transaksjonrettede forsikringsløsninger og har siden 2011 bistått i flere hundre transaksjoner.

I tillegg til de rene transaksjonsforsikringene er det også mulig å skreddersy uttalte risiki enten i eller utenfor en transaksjon.

Forsikring av kjente krav (contingent risk) eller potensielle skatte krav kan således forsikres om risikoen lar seg kvantifisere og kvalifisere, hvor det altså gjøres en vurdering av sannsynligheten for at et rettslig krav vil vinne frem eller ikke og hvor tapets størrelse kan estimeres/kvantifiseres.

Andre tilsvarende risiki kan i gitte tilfeller også forsikres på samme måte. Vi diskuterer dette gjerne nærmere med dere.

nb_NONO