Operasjonelle forsikringer

Operasjonelle forsikringer beskytter selskapets balanse for risikoen ved den operasjonelle driften av selskapet.  Dette inkluderer profesjonsansvarsforsikringer, styreansvarsforsikringer og kriminalitetsforsikringer, herunder cyberforsikringer, samt forsikringer for tilgrensede risikoområder som potensielt kan risikoavlastes.

Forsikringsmarkedet for operasjonelle forsikringer har vært utfordrende de siste årene, noe som stiller store krav til oss som meglere. Det er viktig å finne den/de forsikringsgiveren(e) som tilbyr den best oppnåelige forsikringsdekningen til den best oppnåelige prisen. Ofte innebærer dette at det nordiske, så vel som det internasjonale forsikringsmarkedet, må tråles i en anbudsprosess og at større forsikringssummer må syndikeres opp med flere ulike forsikringsgivere.  

Profesjonsansvarsforsikringer

En profesjonsansvarsforsikring skal beskytte selskapet mot erstatningskrav som oppstår på grunn av faktisk eller påstått mangelfull rådgivning/leveranse fra selskapets side.

 Vi har bred og lang erfaring med å bistå ulike profesjonsutøvere med deres profesjonsansvarsforsikringer.  Blant annet har vi bistått flere av de største advokatfirmaene med dette i en årrekke. I tillegg har vi bistått sentrale aktører innen private equity-markedet og andre virksomheter som har behov for en slik beskyttelse, herunder revisorer, finansielle rådgivere og it-selskaper.

Styreansvarsforsikringer

Styret og ledelsen i et selskap innestår personlig for erstatningsansvar mot styret. Det er avgjørende å avlaste denne risikoen i en riktig plassert styreansvarsforsikring som faktisk reduserer denne risikoen på en adekvat måte. Foruten å beskytte ledelsen og styrets personlige ansvar, vil forsikringen også beskytte selskapets balanse mot slike krav.

Vi har bistått en rekke selskaper med styreansvarsforsikringer de siste 14 årene, alt fra mindre selskaper til store internasjonale børsnoterte selskaper samt ulike finansielle institusjoner.

Børsnoteringer og utstedergarantiforsikringer (BBI Insurance)

Ved børsintroduksjoner har de som signerer prospektet et personlig ansvar for innholdet og kan derfor holdes personlig ansvarlig for tap til verdipapireiere som følge av feilaktig fremstilling i prospektet. Flere selskaper kjøper en Initial Public Offering (IPO)-forsikring også kalt Public Offering of Security Insurance (POSI) i tillegg til deres eksisterende D&O-policy. En egen IPO-forsikring avgrenser verdipapireksponeringer til en transaksjonsspesifikk polise.

Vi har bistått en rekke selskaper med børsnoteringer i inn- og utland med en skreddersydd løsning som dekker det aktuelle prospekt ansvaret.

I tillegg har vi bistått selskaper som går på børs med å etablere utstedergarantiforsikringer (Book Builder Insurance). Dette er en forsikringsløsning skreddersydd til å supplere utstedergarantier slik at tilrettelegger holdes skadesløs for tap som oppstår ifm. transaksjonen

Kriminalitets- og cyberforsikringer

En kriminalitetsforsikring skal beskytte virksomheten din mot et bredt spekter av økonomisk kriminell aktivitet. Nesten halvparten av alle bedrifter er utsatt for dette, se f.eks. https://www.pwc.no/no/pwc-aktuelt/pwcs-cybercrime-survey.html

Forsikringsmarkedet har hatt store utfordringer med å tilpasse seg denne eksponeringen og har lidt store tap innenfor dette segmentet de siste årene. Dette setter igjen særlige krav til spesialisert meglerbistand og skreddersøm av forsikringsløsningen.

Vi har bistått en rekke finansielle og kommersielle selskaper med å skreddersy forsikringsløsninger som avlaster den relevante eksponeringen.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

nb_NONO